Electronics
1234
Future World ?

 

UPDATE >>
-เพิ่มแนื้อหา Basic Electronics

-เพิ่มเนื้อหา Programing

-เพิ่มเนื้อหา PHYSIC

-เพิ่มเนื้อหาและข้อสอบเก่าMATH1,2

-เพิ่มเนื้อหาElectronics Engineer

-เพิ่มเนื้อหา Chemisty For Emgineer

Other Link >>

-มจพ.

-สมาคมหุ่นยนต์

-Nectec

-สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส

 

 

Download โปรแกรมทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Electronics Engineering

 

 

พอดีช่วงนี้ไม่มีเวลา มานั่งทำเวปไซต์อะครับ เนื่องจากติดภารกิจหลายๆอย่าง

สำหรับ น้องๆคนไหน สนใจ อยากจะมาทำ หรือพัฒนาเวปไซต์แห่งนี้ก็ ยินดีน่ะครับ

ใครทำไม่เป็นจะสอนให้ ทำไม่ยากครับ หรือ ใครอยากเสนอให้ อัพโหลดอะไร

ถ้ามีจะอัพให้น่ะครับ รวมทั้งวิธีทำเฉลยข้อสอบ

เพราะหลังๆมา เขียนใส่กระดาษแล้วไม่มีเวลาสแกน เพราะเครื่องสแกนที่ห้องพัง

ต้องลองถาม พี่ๆ คนอื่นๆ ที่เค้า เอาของพี่ไปถ่าย สรุป บวก เฉลย ว่ามีไหม

ใครมีก็ฝากสแกน ให้หน่อยน่ะครับ แล้วส่งเข้ามาเมล์พี่ก็ได้

fanatic_lovelove@live.com ครับ

 


Get your own Chat Box! Go Large!

 

 

 

Electronics engineering as a profession sprang from technological improvements in the telegraph industry in the late 1800s and the radio and the telephone industries in the early 1900s. People were attracted to radio by the technical fascination it inspired, first in receiving and then in transmitting. Many who went into broadcasting in the 1920s were only "amateurs" in the period before World War I.

The modern discipline of electronic engineering was to a large extent born out of telephone, radio, and television equipment development and the large amount of electronic systems development during World War II of radar, sonar, communication systems, and advanced munitions and weapon systems. In the interwar years, the subject was known as radio engineering and it was only in the late 1950s that the term electronic engineering started to emerge.

The electronic laboratories (Bell Labs in the United States for instance) created and subsidized by large corporations in the industries of radio, television, and telephone equipment began churning out a series of electronic advances. In 1948, came the transistor and in 1960, the IC to revolutionize the electronic industry. In the UK, the subject of electronic engineering became distinct from electrical engineering as a university degree subject around 1960. Before this time, students of electronics and related subjects like radio and telecommunications had to enroll in the electrical engineering department of the university as no university had departments of electronics. Electrical engineering was the nearest subject with which electronic engineering could be aligned, although the similarities in subjects c0overed (except mathematics and electromagnetism) lasted only for the first year of thefour-year course.

Update >>

Super-efficient light bulbs using LED technology outshines low-energy bulbs
LEDLights.jpg
The new generation of super-efficient light bulbs unveiled by scientists yesterday, would spell the end of regular filament models within three years. Employing Light Emitting Diode technology, the bulbs would use less electricity than the low energy versions that families are currently being urged to invest in. LED lights, which are used in electrical gadgets such as mobile phones and computers, have been judged unsuitable to light homes until now because they are not bright enough to illuminate whole rooms. But researchers at University of Glasgow believe that they have found a way of making the devices much brighter without using any more power.
LEDCloseUp.jpg
 
By making microscopic holes on the surface of the LEDs it is possible to extract more light, thus increasing the brightness of the lights without increasing the energy consumption.
More...
Solar Trees to lit streets of Europe!
Solar_tree.jpg
 
The streets of Europe could soon be lit by "solar trees". These self-contained streetlights will save cities energy and would cut down on the carbon emissions and also slash the bills of local authorities. The tree was designed by Ross Lovegrove, a British designer are not only efficient but also attractive and bring nature into a gray city environment. The branches of the solar tree were decorated with 10 solar lamps, each one comprising 36 solar cells; they also had rechargeable batteries and electronic systems. A sensor was used to measure the amount of light in the atmosphere and trigger the solar lamps to go on automatically at sunset and off at sunrise.The solar trees went on display for four weeks in October on a busy street in Vienna, Austria. The solar trees provided enough light during the night-time even when the sun did not show for as much as four days in a row.
 
 


Osram Researchers win German Future Prize ,Thin-film“technology for manufacturing light-emitting diodes

A team of researchers from the Siemens subsidiary Osram has won the 2007 German Future Prize. Federal President Horst Köhler awarded the prize for the project “Light from Crystals”. The researchers have developed a new process for manufacturing highly efficient, long-life light sources from light-emitting diodes (LED).
The so called “thin-film” technology makes it possible to produce extremely bright LED chips and to position them very closely to one another, thus creating a larger luminous field. These ultra-efficient LEDs are suitable for general lighting purposes and headlights in vehicles.

Credit: Deutscher Zukunftsprei


จำนวนผู้ใช้งาน ขณะนี้


 
   
      About Us | Site Map| Contact Us | ©2009 King Mongkut 's University North Bangkok